Till hösten planerar vi en kull flattar för dig som kommer att arbeta med din hund!

Denna kull kommer ur starka arbetsgener och vi förväntar oss få mycket arbetsglada hundar.

Conover's Sweetheart "Kira" 
SE20010/2019
http://www.rasdata.nu/flat/hund/2019/s2001019.htm

SPH I SPH II Conover's Believe the Joker "Joker"
SE26899/2015

http://www.rasdata.nu/flat/hund/2015/s2689915.htm

Inavelsgrad och HD-index

    Inavelsgrad:    5,0 %     
 
Preliminärt index
   HD:  110

 

Stamtavla för kullen

Valp SE26899/2015
Conover's Believe The Joker

S43336/2007
Conover's Believe In Me
S36783/2005
Boltiltorps Reason To Believe
r
S21804/2001
Conover's Storm Light
SE21588/2012
Conover's Yes Straight Flush
S59080/2008
Straight Flush Yankee
S56422/2004
Conover's Xtremly Xellent
SE20010/2019
Conover's Sweetheart


S42301/2005
Inkwells Truly Yours
S43670/96
Inkwells Let It Be
S52846/99
Inkwells Nora Norlett
SE18218/2015
Conover's Castle Mistletoe
SE47883/2010
Castlerock Simply Magic

SE51891/2011
Conover's Xtra Flow

 

Kira:

KiraKirakira3

Joker:
JokerJoker4jokerspår190831joker5